Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wzór zgłoszenia reklamacyjnegoDATA ZAKUPU (OTRZYMANIA) TOWARU DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI ZAKUPIONY MODEL i ROZMIAR
   
IMIĘ I NAZWISKO REKLAMUJĄCEGO
 
ADRES REKLAMUJĄCEGO
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon, e-mail)

 

 

OPIS STWIERDZONYCH WAD
 
 
 
 
DATA I OKOLICZNOŚCI WYSTAPIENIA WADY/USTERKI PRODUKTU
 
 
 
 
ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO PODPIS REKLAMUJĄCEGO
 
 
 
 
NUMER KONTA BANKOWEGO i ADRES WŁAŚCICIELA (w przypadku zwrotu towaru)